ปกป้องเทคโนโลยี
โลก
และปัจเจกบุคคล

ความเป็นมาตลอดทศวรรษ

RHINOSHIELD เป็นแบรนด์อุปกรณ์เสริมที่ใส่ใจในนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาจากบริษัท startup เติบโตมาเป็นแบรนด์อุปกรณ์เสริมกันกระแทกที่มีชื่อเสียงระดับโลก และยังคงเดินหน้าเพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักการพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนา
เทคโนโลยีวัสดุ

หลายๆ ท่านจะพบว่าผลิตภัณฑ์ของ RHINOSHIELD นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเนื่องด้วยการคิดค้นโดยทีมวัสดุศาสตร์ของบริษัท ทำให้เทคโนโลยีวัสดุ ShockSpread™ เอกสิทธิ์เฉพาะของเราได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการออกแบบและวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการป้องกันแรงกระแทก

ขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืน

ความยั่งยืนคือหัวใจของ RHINOSHIELD และสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างคือความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุชิ้นเดียว ซึ่งหมายถึงการคิดใหม่เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้วัสดุน้อยลง ทำให้ง่ายต่อการรีไซเคิลและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งถือเป็นการสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนสำหรับสิ่งแวดล้อม

ขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืน

ขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืน

ความยั่งยืนคือหัวใจของ RHINOSHIELD และสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างคือความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุชิ้นเดียว ซึ่งหมายถึงการคิดใหม่เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้วัสดุน้อยลง ทำให้ง่ายต่อการรีไซเคิลและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งถือเป็นการสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนสำหรับสิ่งแวดล้อม

Let You, Be You

RHINOSHIELD ทราบดีว่าอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณนั้นมีค่าและบ่งบอกความเป็นตัวคุณ อีกทั้งยังปรียบเสมือนหน้าต่างสู่โลกของคุณ เพื่อเชื่อมต่อคุณกับคนที่คุณรักและอาจเป็นตัวคุณเองด้วย ทุกสิ่งที่ทำให้คุณไม่เหมือนใคร เราได้มุ่งมั่นที่จะปกป้องและสะท้อนโลกของคุณ ด้วยการผสมผสานความทนทานเข้ากับตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย

วัฒนธรรมแห่งการเปลี่ยนแปลง

ปรัชญาของ RHINOSHIELD คือการมุ่งเน้นเกี่ยวกับความฉลาดในการสร้างสรรค์เสมอมา (Creative ingenuity) ใช้วัสดุที่แปลกใหม่และมีความสวยงามในการออกแบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับโลกของคุณและสะท้อนถึงสิ่งที่คุณสนใจ ในฐานะผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่น่าภาคภูมิใจ RHINOSHIELD จะก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนาแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่ โดยยึดมั่นในหลักการพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

More from RHINOSHIELD

Partnership / Collabs

Learn More →