• เคส RhinoShield ใช้ได้กับ MagSafe?

  • ชิ้นส่วนของเคส CrashGuard NX (กรอบ, ขอบ, ปุ่มกด) ใช้ได้กับชิ้นส่วนของ Mod (รุ่นแรก)?

  • ความแตกต่างระหว่าง CrashGuard NX และ Mod NX?

  • ขอบสามารถใช้ได้กับแผ่นด้านหลังใน CrashGuard NX?

  • ใช้แผ่นด้านหลังของ Mod NX ใน CrashGuard NX?

  • Are RhinoShield cases compatible with MagSafe?